O nás


As SFOD Praha je vojensko-sportovní uskupení. Založeno na počátku roku 2009. Členská základna pochází především z Prahy a z jejího okolí, ale jednotka působí po celé České republice.

Jednotka se zabývá military reenactingem jednotek zvláštního určení armády Spojených Států Amerických. Konkrétně jednotky týmu operation detechment Alpha 067, která jakožto sedmý tým, 10th SFG, C CO. 2nd battalion, je týmem imaginárním.

Hlavními aktivitami jednotky je především nácvik činnosti reálné předlohy. To zahrnuje zejména střeleckou přípravu, taktiku boje, průzkumu, přežití, MOUT, CQB, FIBUA, TCCC, Krav– maga etc.

Jednotka se také aktivně podílí na tvorbě a organizaci airsoftových a milsim her, předváděcích akcí a podobných událostí. Samotný airsoft je brán jako funkční doplněk.

Naše zařazení je pod velením United States Army, Special Operations Command, 10th Special Forces Group, 2nd Battalion, Charlie Company, 7. tým. S ohledem na to, že rozdělení Charlie Company obsahuje celkově vždy šest teamů, jsme imaginární jednotkou.


Historie

Historie naší jednotky se datuje od 08.01.2009, kdy byla založena. Jednotka se zúčastnila během let mnoha akcí, některé dokonce organizovala, vývoj vedl k usměrnění jednotky. Snaha o zaměření a věrnější imitaci reálné jednotky kumulovala až do výběru současného zařazení na počátku roku 2013 C CO. 2/10th SFG, ODA067.

Jednotka se ze zakladatelského hlediska skládá ze dvou typů členů. První typ jsou lidé, kteří již měli předešlé zkušenosti s outdoor, milsim, survival, střelbou, lovem nebo airsoftem. Tito lidé byli již v předchozí době v jiných jednotkách, nebo pokusech o ně.

Část aktuální velitelské struktury se zabývala projektem fungující jednotky, který byla nucena ukončit. Až na konci roku 2008 byl projekt obnoven, členská základna se rozšířila a jednotka spustila aktivní nábor, kterým prošla spousta adeptů. Druhý typ jsou právě lidé, jejichž zkušenosti byli v některých oborech menší, ale rozhodli se stát součástí kolektivu a bavit se učením nových dovedností.

Někteří původní členové neměli zkušenosti žádné, naše kolektivní zaměření je v osvojení nových dovedností.

Přibližně na počátku roku 2011 se začaly dovednosti a vědomosti srovnávat na podobnou úroveň a jednotka začala pracovat na dalším stupni vzdělávání, začala vyhledávat náročnější akce a nové techniky a aktivity. Na počátku roku 2011 bylo také dokončeno první sjednocení cílů a výstroje. Dále byl stanoven celkový systém fungování, který s menšími i většími úpravami funguje do dnešních dní.

V průběhu roku 2012 se jednotka spřátelila s původní AS-M, se kterou jistou dobu úzce spolupracovala a to jak na akcích, tak při trénincích, či organizacích menší akcí. Díky této a další spolupráci s původním s velitelem, který velel i na větších akcích, si jednotka zvykla jezdit jako SF, což obnášelo diverzní a průzkumné akce, akce QR, likvidační a eskortní práce, štábní jednotky. Velitelé kvitovali schopnost jednotky plnit zadané úlohy s profesionálním přístupem a vysokou efektivitou, od způsobu boje přes řešení problémů až po komunikaci. Ke konci roku 2012 se také stala zakládajícím segmentem občanského sdružení a tím zlegalizovala svou činnost.

V roce 2013 jednotka pomáhala při odstraňování škod po povodních. V téže roce také dokončila sjednocení dalších cílů fungování a originální výstroje. V roce 2013 také poprvé velela armádní straně na akci o více než 400 účastníků a byla zvána na různé akce jako štábní, či organizační skupina. Také byla poprvé pozvána na uzavřené výběrové akce. Ke konci roku 2013 byli jednotce poprvé poskytnuté sponzorské dary a finanční či materiální odměny za její působení.

V roce 2014 se jednotka spřátelila s 1MBM TAD Vojenská Policie, díky které získala vlastní pozemky a prostor pro své působení, který společně s TAD spravuje a postupně obnovuje do původního stavu. Ke konci roku 2014 byla jednotka prvně přizvána ke spolupráci na akcích Airsoftwars, která spočívala v zajištění radiokomunikací. Dále se stala základním segmentem uskupení Military Experiance- ME, pořadatelské skupiny zaměřující se na poskytování military zážitků a kurzů s důrazem na zážitek a kvalitu.

Profil jednotky

Jednotka působí v širším okolí Středočeského kraje, případně také navštěvuje i další části ČR, výjimečně také mimo Českou Republiku. Veškerá aktivita jednotky je zaměřena mnohoúčelově, takže žádný úkol pro nás není cizí a jsme schopni se adaptovat na potřeby daného scénáře, což také zahrnuje přípravu potřebných rekvizit. Samozřejmostí je taktická příprava všech členů jednotky na daný úkol.

Členská základna, takzvané jádro jednotky, je složená z operativců, kteří mají mnoholeté zkušenosti s military airsoftem a účastnili se v průběhu své kariéry řádově desítek misí či kurzů. To zajišťuje profesionální přístup a jedinečné odhodlání každého člena jádra jednotky.

Fungující hodnostní hierarchie jednotky zajišťuje na jedné straně přesně definovaný a strukturovaný tok informací pro celou jednotku, na straně druhé má každý člen jednotky právo a prostor se vyjádřit a jeho názor bude vyslyšen.

Veškerou aktivitu děláme hlavně proto, že nás to baví a že chceme být v tom, co děláme, co možná nejlepší.

Obecný profil:
 • Maximální velikost jednotky: 12ops (ODA)
 • Struktura: 3x4 (3xFT)
 • Zaměření: nekonvenční boj, domácí obrana v zahraničí, zvláštní průzkum, přímá akce a boj s terorismem.
 • Zařazení: C CO. 2/10th SFG, ODA067 (reenacting, milsim, LARP)

Členové

Každý člen jednotky musí zvládnout interní požadavky na získání hodnosti a je tudíž považován za kompetentního jedince pro vedení bojových skupin. Velikost těchto skupin je do určité míry determinována velitelskou hodností, řádově se pohybuje od 4 do x lidí v závislosti od okolností a typu dané mise.

Předpokladem pro plnění povinností, které souvisí se získanou hodností, je složení zkoušek. Jejich obsah je určen v interních stanovách jednotky. Obecně je nutné, aby byl uchazeč o hodnost fyzicky a psychicky schopný jedinec, který dokáže zvládat stresové a krizové situace s použitím postupů výcviku, kterým prochází v průběhu tréninku.

Samozřejmostí je realizace a vydávání rozkazů s ohledem na professional conduct, který zahrnuje analýzu situace a profesionální přístup k dané problematice. V tomto ohledu se od člena jednotky vyžaduje odosobnění se od osobních vztahů vůči členům jednotky a samostatná příprava návrhu řešení dané problematiky s ohledem na dostupné informace a možnosti jemu přidělené bojové skupiny.

Členové As SFOD Praha si vysloužili pověst jako přátelský tým shopných lidí, na které je spoleh, a kteří rádi zdolávají překážky. V konečném důsledku, děláme to s vlastním nadšením pro věc a tak, jak dle svého nejlepšího svědomí a vědomí umíme, za použití toho, co máme.

Vize

Společná vize všech členů jednotky je důležitá pro bezproblémové fungování jednotky samotné. Bez ohledu na individuální odlišnosti představ jednotlivých členů máme společné cíle, které se snažíme naplnit, a které také ve většině případů zapadají do individuálních představ a přání každého právoplatného člena jednotky.

S ohledem na fakt, že jádro jednotky tvoří zkušení členové, kterí jsi prošli přirozeným vývojem, je logické, že celková vize se přesunula od prvotního nadšení z eliminace cílu ke komplexnějším mechanismům a hodnotám. Jsme přesvědčeni o tom, že operace může být právě tak dobrá nebo špatná, jak si jí udělají samotní účastníci.

Z toho taky plyne to, že každá operace není tím pádem jenom přesně časově ohraničená aktivita, ale také mnoho hodin příprav před samotnou operací, tvrdá práce na trénincích a v neposlední řadě zapojení fungujícího mozku a odhodlání do toho, co nás spojuje a co definuje to, čemu se chceme v našem volném čase věnovat. Neustálé zvyšování a rozšiřování naší odborné způsbilsoti, je to co nás definuje.
ODA


United States Army Special Forces, díky jejich osobité pokrývce hlavy známí jako Zelené barety, jsou síla pro zvláštní operace s 5 primárními úkoly – nekonvenční boj, domácí obrana v zahraničí, zvláštní průzkum, přímá akce a boj s terorismem.

První dva kladou důraz na jazykové, kulturní a výcvikové znalosti při spolupráci se zahraničními vojáky. Další povinnosti zahrnují pátrací a záchranné mise (CSAR), boj s narkotiky a proliferací hojné množení), záchranu rukojmích, humanitní pomoci, odminování, informační operace, zachování míru, psychologické operace, bezpečnostní výpomoc a stíhání válečných zločinců.

Některé operační techniky jsou utajované, jiné jsou k dispozici veřejnosti.

Obecné informace

Základním úkolem Zvláštních sil US Army (SF) je cvičit a vést síly pro nekonvenční boj nebo partyzánské jednotky v okupovaném státě. Desátá skupina Zvláštních Sil (SFG) byla první nasazenou SF jednotkou, s úmyslem vycvičit a vést jednotky nekonvenčního boje na území nepřítele na základě vpádu jednotek Varšavské smlouvy do východní Evropy.

SF operátoři mají jak pokročilé bojové znalosti, tak znalosti jazyků a kultury dané části světa. Zatímco jsou známí pro své schopnosti v nekonvenčním válčení, jsou také schopni misí, které zahrnují nájezdy s přímou akcí, mírové operace, boj s proliferací, poradenství v boji s narkotiky a další strategické mise. Pro zvýšení jejich schopností přímé akce, byly vytvořeny týmy Commanders In-Extremis Force (CIF), které se na toto dále specializují.

Jednotliví členové týmu SF velmi úzce spolupracují a spoléhají jeden na druhého v po dlouhou dobu náročných podmínkách. Proto mezi sebou velmi často vytvoří téměř rodilé dlouho trvající osobní vztahy.

Poddůstojníci SF často stráví celou jejich kariéru u Zvláštních jednotek rotující mezi nasazením, ubikacemi pro vyšší štáb, styčnými pozicemi a instruktážními povinnostmi v Armádním centru a škole pro Zvláštní Boj Johna F. Kennedyho (USAJFKSWCS). Očekává se od nich, aby se dále během kariéry posunuli do velících vrstev. Se založením USSOCOM SF velitelé se dostali až na nejvyšší hodnosti v americké armádě.

Historie

Zvláštní síly americké armády mají jako armádní „jednička“ pro nekonvenční boj kořeny v dnes již neexistujících jednotkách určených pro nějaký zvláštní úkol jako byly například Alamo Scouts 1943 – 1945), Filipínští partyzáni, První síly zvláštního určení a Operační Skupiny (OGs) Úřadu pro Strategické služby (OSS). Ačkoli Úřad pro Strategické služby není součástí armády, mnoho armádních vojáků bylo do jejich skupin přiřazeno a ti později ovlivnili vznikající Zvláštní síly.

Během Korejské války, jedinci jako například bývalý Filipínský partyzán Col. (plukovník) Wendell Fertig a Lt. Col. (podplukovník) RUssel W. Volckmann využili svých bojových zkušeností a vytvořili doktrínu nekonvenčního boje, která se stala základním kamenem Zvláštních sil.

V roce 1951, Major General Robert A. McClure vybral bývalého člena OSS Col. Aaron Banka jako Velitele Operační větve Divize Zvláštních operací.

V červnu 1952 byla pod velením Col. Aaron Banka vytvořena 10th Special Forces Group(Desátá skupina Zvláštních sil). Číslo „10“ bylo vybráno, aby ruská strana počítala s dalšími devíti takovými skupinami ještě před jejich vznikem,který nebyl daný.

V září 1953 byla 10th SFG odeslána do Bad Tolz v Německu. Zbytek kádru zůstal ve Fort Bragg a založil 77th SFG, která se v květnu 1960 stala dnešní 7th SFG.

Od svého založení v 1952, operátoři Zvláštních jednotek působili ve Vietnamu, El Salvadoru, Panamě, na Haiti, v Somálsku, Bosně, Kosovu, Afghánistánu, Iráku, na Filipínách a také v rámci Operace Trvalá Svoboda – Roh Afriky (Operation Enduring Freedom – Horn of Africa).

Insignie

Rozlišovací insignií, DUI, jednotky je černo-stříbrný věnec s nápisem „DE OPPRESSO LIBER“, mečem a dvěma překříženými šípy. Byla schválena 8 července 1960. Nosí se na baretu, od poddůstojnických šarží se na baretu místo insignie nosí hodnostní označení.

Moto „De oppresso liber“ se podle tradice armády překládá jako „Osvobodit utlačované“ nebo „Osvobodit od útlaku“. Správné přeložení by však mělo být „Z utlačovaného svobodný“.

Na levém rameni nosí operátoři dvě a více nášivek. Oblouček „SPECIAL FORCES“ (pod ním případně další obloučky jako „AIRBORNE“ u výsadkářských jednotek, „RANGER“ pokud prošel daným výcvikem nebo „PRESIDENT’S HUNDRED“ pokud se umístil mezi prvními sty v dané střelecké soutěži). Oblouček SF může na rozdíl od zeleného baretu nosit i po opuštění Zvláštních sil. Pod obloučkem nosí druhou nášivku SF– „hrot“ s mečem a třemi blesky.

Znakem branche sil zvláštního určení je původní symbol amerických indiánckých průzkumínků. Ti byli založeni kolem roku 1800, a zrušení 1922. Hroty šípů původně symbolizují umění a dovednosti amerických indiánů. Takzvaný štít SF je ve skutešnosti hrot šípu, na něm ležící dýka je nůž V-42 používaná jednotkami commandos za II. světové války, symbolizující nekonvenční povahu misí. Tři blesky představují schopnost nečekaného útoku ze vzduchu, vody a země.

10th SF Group

Zvláštní síly jsou rozděleny do pěti aktivních SFG (Skupin Zvláštních sil) a dvou SFG Národní Gardy. Každá SFG se zaměřuje na jiný region. Každý operátor projde intenzivním jazykovým a kulturním kurzem vzhledem k přidělené oblasti (AOR – Area Of Responsibility). Kvůli zvýšené potřebě SF operátorů během Války proti terorismu (War on Terror) byly všechny skupiny (včetně těch u Národní Gardy) vyslány na mise mimo jejich původní AOR, hlavně do Iráku a Afghánistánu. Podle statistik jsou SF operátoři nejvíce vysílanými mezi celým USSOCOM, sloužící až 75% jejich kariéry v zámoří, převážně v Iráku a Afghánistánu.

SFG byla složena ze tří batalionů. Během let 2010 – 2012 každá skupina otevřela čtvrtý batalion a čísla jednotlivých týmů se změnily ze tří-ciferných na čtyř-ciferné.

SFG se skládá z velitelství a velitelské roty, podpůrného batalionu skupiny, prvního batalionu, druhého batalionu, třetího batalionu a čtvrtého batalionu. Bataliony jsou dále rozděleny na 3 roty (Companies) – Alpha (11, 21, 31), Bravo (12, 22, 32) a Charlie (13, 23, 33). Roty jsou rozděleny na týmy ODA, kterých je v rotě šest (1-6) a ODB, který je v rotě jeden (0). Tým má své čtyřmístné číslo ODA XXXX, které určuje jeho zařazení do skupiny, batalionu a roty. Například ODA 0112 -> 0 = 10. skupina, 11 = rota Alpha 1. batalionu, 2 = druhý tým.

Desátá skupina Speciálních sil armády Spojených států amerických je aktivní skupina odpovědná za operace rámci EUCOM (United States European Command), které má na starosti 51 zemí v Evropě včetně Ruska, Islandu, Grónska a Izraele. Tato skupina se také podílela v akcích v části Afriky a Středním východě. 10th SFG byla založena 19. června 1952 ve Fort Bragg, Severní Karolíně. 1953 byla skupina rozdělena na dvě části, jedna zůstala ve Fort Bragg, kde se stala základem pro 77th SFG a druhá část byla poslána do Německa. V roce 1968 byla většina skupiny přemístěna zpět do států, do Fort Devis ve státě Massachusetts, pouze 1. Batalion zůstal v Německu. Po roce 1994 se skupina začala opět stěhovat, tentokrát do Fort Carson v Coloradu, kde je dodnes.

Desátá skupina v šedesátých letech cvičila se skupinami nekonvenčních bojů se spřátelenými státy, hlavně se spojenci NATO. Také cvičila části milic několika zemí Středního východu jako Libanonu, Jordánu, Jemenu, Iránu a také kurdské domorodce. Jednotky této skupiny se také podílely na humanitárních misích v Kongu, Somálsku a Rwandě.

Desítka byla nasazena v Saudské Arábii v roce 1991 během První války v Perském zálivu, zasahovala ve Válce s terorismem v Afghánistánu a Iráku.

Struktura Do roku 2010:
 • Velitelství a Velitelská rota
 • Podpůrný batalion skupiny
 • První batalion
 • Druhý batalion
 • Třetí batalion

 • Tři bataliony jsou dále rozděleny na 3 roty – Alpha (1,4,7), Bravo (2,5,8) a Charlie (3,6,9). Roty jsou rozděleny na týmy A (ODA), kterých je v rotě šest a týmy B (ODB), umístěny v rotách po jednom. Tým má své třímístné číslo ODA XXX, které určuje jeho zařazení do skupiny, batalionu a roty. Například ODA 011 -> 0 = 10. skupina, 1 = rota Alpha 1. batalionu, 1 = první tým.

  19 srpna 2010 se otevřel čtvrtý batalion a čísla jednotlivých týmů se změnily ze tří-ciferných na čtyř-ciferné. Bataliony jsou dále rozděleny na 3 roty (Companies) – Alpha (11, 21, 31), Bravo (12, 22, 32) a Charlie (13, 23, 33). Roty jsou rozděleny na týmy ODA, kterých je v rotě šest (1-6) a ODB, který je v rotě jeden (0).

  Výběr a výcvik

  Základní výcvik pro vstup do SF je rozdělen do čtyř fází známých jako Special Forces Qualification Cource (Kurz pro kvalifikaci do Zvláštních sil), „Q Course“ (Kvé Kurz). Délka Q Course se mění v závislosti na uchazečovu primárním zaměření v rámci Zvláštních sil a jeho přidělené jazykové znalosti. Obvykle trvá mezi 55 a 95 týdny. Q kurz se dělí na výběr uchazečů, dalších 5 fází a promoci.

   Special Forces Preparation and Conditioning
  • (SFPC) 3 Weeks 4 Days
  • Special Forces Assessment and Selection (SFAS)
  • Course Orientation and History: Phase I (7 weeks)
  • Language and Culture: Phase II (18–25 weeks)
  • Small Unit Tactics & SERE: Phase III (13 weeks)
  • MOS Training Phase IV (14–50 weeks)
  • UW CULEX (Robin Sage): Phase V (4 weeks)
  • Phase VI (1 Week): Graduation

  Po úspěšném dokončení Q Course je operátor způsobilý pro další pokročilé kurzy. Mezi těmi jsou Military Free Fall Parachutist Course (MFF – Parašutistický kurz volného pádu), Combat Diver Qualification Course (kurz pro bojové potápěče) s také například Special Forces Sniper Course (SFSC – Ostřelovačský kurz Zvláštních sil). Uchazeč musí pro přihlášení do základního výcviku u Zvláštních jednotek splnit tyto podmínky:

  • Být muž, 20 – 30 let
  • Občan USA
  • Vzdělání zakončené maturitní zkouškou
  • Mít minimálně 107 bodů z testu Obecné techniky a minimálně 98 bodů z testu Bojových operací
  • Mít parašutistický výcvik (nebo být ochotný ho zvládnout)
  • Dosáhnout minimálně 60 bodů z každé disciplíny Amádního testu Fyzické kondice
  • (Army Physical Fitness Test) a celkově minimálně 240 bodů
  • Zdravotní způsobilost dle AR 40-501
  • Vhodný pro bezpečnostní prověrku „TAJNÉ“ (SECRET)
  • Uplavat 50m v armádní obuvi a bojové uniformě
  • Musí mít 20/20 z očního testu na dálku i na blízko (nebo opravené oči na 20/20)
  • Preferovaní jsou uchazeči s alespoň jedním rokem vysoké školy (není podmínkou)Nábor


Nábor je otevřen celoročně bez dalších speciálních časových nároků. Do náboru se může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje dané podmínky.

Jako Nábor je označován proces hledání vyhovujících lidí na určité pozice. To zahrnuje několika měsíční přípravu v podobě výcviku budoucího fungování v jednotce. Kandidáti postupně dosahují nových znalostí a schopností a tím se jim otevírají nové možnosti pokročilejších výcviků a akcí. Během této doby nejsou na kandidáty kladeny žádné nároky, vše je na jejich vlastním zájmu. Po skončení náboru je obvykle už jasné, zda má kandidát o účast v jednotce zájem a zda má jednotka zájem o něj.

O prvotní fázi náboru a komunikaci s uchazeči se stará Operations Sergeant 18Z jednotky na emailu: nabor.assfodpraha@gmail.com. Neváhejte se na tento email obrátit s jakýmikoliv dotazy či nejastnostmi. Případně můžete využít kontaktní formulář v sekci kontakt.

Podmínky

Pro řádné přijetí do náboru jednotky je třeba vyplnit a odeslat Náborovou Kartu.

Dále je třeba splňovat věkové předpoklady 18-ti let a s nimi související mentální úroveň.

Pro úspěšné fungování jednotky je nutný zájem členů. Proto je nutné splňovat minimální procentuální účast na událostech.

Dalším předpokladem je zájem o USARMY, taktiku nekonvenčního boje, zpravodajství a obecně o aktivity jednotky. Společný záměr jednotky stojí na předpokladu zájmu, vůle a píle jejích členů. S tím souvisí i týmová práce.

V žádné kategorii náboru není požadovaná předchozí zkušenost ani výstrojové požadavky. Uchazeč je vítaný jako zkušený i jako newbie. Je proto nejlepší, předtím než uchazeč o zařazení do náboru cokoliv začne pořizovat, kontaktovat 18Z s vyplněnou náborovou kartou nebo doplňujícími dotazy.

Sergeant

Po zvládnutí základního výcviku, jehož délka se obvykle pohybuje mezi 7 až 14 měsíci (odvíjí se od aktivity cvičence), kandidát přestává být kandidát, získává hodnost Sergeant SF s komplexní základnou obecných vlastností jako jsou: střelecká, taktická, topografická, spojovací a průzkumná příprava, TCCC, Krav- Maga, odpovídající fyzická úroveň, survival, patroling, stealth, MAUT, vodní a zimní výcvik apod…

Tím to pro sergeanta pouze začíná, zlepšuje své dovednosti v jednotlivých oborech a profiluje se dle svých zájmů v rámci MOS a schopností přispět jednotce. Také je mu za určitých podmínek umožněn hodnostní postup.

Náborová karta

Pro zařazení do náboru vyplňte náborovou kartu.

Na základě této karty budete pozváni na osobní pohovor. Pohovor probíhá v týdnu po domluvě. Na schůzku za Vámi dorazí Detachment Commander 18A a Operations sergeant 18Z. Pohovor slouží k seznámení a upřesnění informací ohledně fungování jednotky, našeho a Vašeho vzájemného očekávání.

Na email Vám budou zasílány informace o konání osobní schůzky, změnách nebo o prvních trénincích, proto je dobré uvést email, který sledujete každý den. Telefonní číslo je dobré uvést, pro případné upřesnění osobní schůzky, nečekané problémy, zpoždění apod… Pro další fungování v jednotce je toto nezbytné. V kolonce “o mně”, napište své koníčky, zájmy, čím se zabýváte ve volném čase, popřípadě co studujete. Nebojte se napsat vše čím se opravdu zabýváte.

Náborovou kartu můžete vyplnit zde.

Fotogalerie


Tato sekce slouží k ukázce činnosti As SFOD Praha. Foto z našich aktivit pravidelně zveřejňujeme na našem facebookovém profilu.

Kontakt